Rol ouder(s) bij studiekeuze

Als ouder van 3 kinderen, snap ik heel goed dat ouders graag betrokken worden bij het studiekeuze- traject van hun kind.

Op het voortgezet onderwijs wordt er (veel) aandacht besteed aan studieloopbaan ontwikkeling. Onder andere door mentoren, decanen en studieloopbaanbegeleiders. De manier waarop, dat verschilt nogal per school. Vaak worden er testen en opdrachten uitgevoerd waarmee een loopbaandossier wordt opgebouwd, er zijn oriëntatiedagen, korte stages, bijeenkomsten, excursies, Hbo/Mbo bezoeken, etc.

Voor het ene kind is dit toereikend en kan op basis daarvan een betere keuze maken, voor het andere kind is dit niet toereikend.

Als ouder krijg je vaak niet zo veel mee van hetgeen er op school aan deze loopbaanoriëntatie wordt gedaan. Pubers en informatie verstrekken naar ouders is niet de meest ideale combinatie. Daarnaast zien niet alle pubers het nut van dit soort activiteiten in weet ik uit eigen ervaring: "Mam, moet ik daar echt naartoe, kun je mij niet ziekmelden?"... "Wat denk je zelf, volgens mij hoef ik hier echt geen antwoord op te geven!" 😊

 

Ouders vervullen uiteraard een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van hun kind.

  • Zij kennen het karakter van hun kind.
  • Zij kunnen vanuit ervaring meepraten over de interesses van hun kind.
  • Zij kunnen hun kind veel vertellen over de eigen werkgebieden en -ervaringen.
  • Zij hebben door hun eigen levenservaring vaak een objectievere kijk op hun kind dan het kind zelf (ondanks dat kinderen daar vaak anders over denken 😉).

 

Echter

  • Ouders weten soms weinig te vertellen over vak- of interessegebieden waarin zij geen (werk)ervaring hebben.
  • Ouders weten vaak niet waar en hoe ze moeten zoeken in het grote aanbod van opleidingen.
  • Ouders kunnen (voor)oordelen over bepaalde beroepen (en dus opleidingen) hebben, die ze toch (vaak ongemerkt) aan hun kinderen meegeven; positief of negatief kleuren van een bepaald beroep/opleiding.
  • Er is (in de puberleeftijd) niet altijd een gelijkwaardige verstandsverhouding, waardoor er geen open dialoog kan plaatsvinden.

 

Tijdens een studiekeuze traject bij mij, kunnen de ouders afhankelijk van de wens van kind en ouder, een rol hebben in het studiekeuzetraject. Echter wel op de achtergrond, zonder primaire invloed uit te oefenen. (De rol van de ouders is concreet terug te lezen in het stappenplan van het studiekeuzetraject).