Laten we mensen eens in hokjes gaan stoppen

Gepubliceerd op 17 januari 2020 om 17:23

Bij mijn studiekeuze trajecten maak ik gebruik van de "hokjes van Holland" oftewel netjes gezegd de menstypen van Holland, het zogenaamde RIASOC of PAKSOC Model.

Holland onderscheidt 6 menstypen en deelt die in op basis van activiteiten, omgevingen en persoonlijkheidskenmerken,  die daarmee samenhangen.

In iedereen schuilt wel iets van elk menstype, maar bij de meeste mensen zijn er 2 of 3 duidelijk meer aanwezig.

In welk(e) hokje(s) jij zit? Dat inzicht kun je krijgen, door middel van het maken van testen, maar bijvoorbeeld ook door te kijken waarmee en hoe je vroeger speelde. (Zie ook mijn eerdere LEGO-Blog).

Dit zijn de 6 menstypen;

 

Het realistische (of praktische) menstype werkt graag met dingen, gereedschap, machines, planten en dieren. Hij heeft een goed technisch inzicht, is handig en vindt het prettig zich lichamelijk in te spannen. In zijn optreden is hij praktisch en doortastend. We vinden het realistisch menstype in beroepen zoals automonteur, bouwkundig opzichter, landbouwer, elektricien en vliegtuigmonteur.

 

Het intellectuele (of analytische) menstype houdt van studeren en nadenken. Hij onderzoekt graag dingen. Hij kan logisch denken en is meestal goed in wiskunde en natuurkunde. Zijn optreden is verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig. Het intellectuele menstype treffen we aan in beroepen zoals bioloog, scheikundige, natuurkundige, medisch specialist en geoloog.

 

Het artistieke (of kunstzinnige) menstype is het liefst bezig met creatieve en kunstzinnige werkzaamheden. Hij bezit een rijke fantasie en kan deze vormgeven in beeldende kunst, literatuur of muziek. In zijn gedrag is hij gevoelig, origineel en individualistisch. Het artistieke menstype komen we tegen in beroepen zoals componist, musicus, kunstschilder, binnenhuisarchitect, toneelspeler en schrijver.

 

Het sociale menstype werkt graag met mensen zoals in de dienstverlening en hulpverlening in het onderwijs. Hij heeft goede contactuele vaardigheden, kan goed luisteren en weet zijn eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen. In zijn optreden is hij tactvol, zorgzaam en sterk op de ander gericht. Het sociale menstype vinden we in de beroepen zoals leraar, maatschappelijk werker, psychotherapeut, logopedist en sociaal raadsman.

 

Het ondernemende menstype houdt van werkzaamheden in de handel, de politiek of het bestuur. Hij kan goed leidinggeven en organiseren. Ook weet hij anderen makkelijk van iets te overtuigen. Zijn optreden is actief, zelfverzekerd en overheersend. In de volgende beroepen komen we het ondernemende menstype vaak tegen: verkoper, bedrijfsleider, tv-programmaleider en bankdirecteur.

 

Het conventionele menstype is het liefst met administratieve werkzaamheden bezig. Hij weet graag waar hij aan toe is en houdt van regelmaat. Hij bezit kantoorvaardigheden. Kan zeer nauwkeurig werken en kent de regels. Zijn gedrag is correct en betrouwbaar. Het conventionele menstype vinden we in beroepen zoals boekhouder, secretaresse, belastingdeskundige, bankemployé, planner en calculator.

 

Inzicht krijgen in welk menstype je bent, helpt enorm bij het maken van een studiekeuze. Beroepen en menstypes horen bij elkaar;

  • Iemand die denkt in de logistiek te willen werken, maar niet van plannen en procedures houdt, dus niet “conventioneel is”?
  • Iemand die in de zorg werkt, maar niet graag met mensen werkt, dus niet "sociaal" is?
  • Een sterrenkundige, die niet van cijfers houdt, dus niet "analytisch" is?
  • Iemand die verslaggever wil worden, maar niet "ondernemend" is?

Allemaal combinaties, die weinig kans van slagen hebben en dus niet het gevoel zullen geven dat je "op de juiste plek zit". 

 

Dus als je weet tot welke menstypen jij behoort, kom je ook veel sneller tot een richting, waarin je een passend beroep kunt vinden en kom je tot het besef dat bepaalde beroepen gewoon niet bij je persoonlijkheid passen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.